GESTIÓ DE CLIENTS

Digitalitzar el teu equip de vendes amb un CRM fet a mida

T’ajudem a impulsar la teva empresa.

CRM

GESTIÓ DE CLIENTS

 Funcionalitats i serveis:

Aquesta solució inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per definir les particularitats dels processos de comercialització, així com per la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d’empreses definits a l’article 8.2, de la manera següent:

Segment I (10-menys de 50 empleats): 40 hores de parametrització.

Segments II (3-menys de 10 empleats) i III (0-menys de 3 empleats): 30 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

Gestió de clients: la solució haurà d’emmagatzemar i permetre la consulta de dades de cada client des de la seva alta com a oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis.

Gestió de clients potencials (Leads): la solució haurà de permetre que es puguin donar d’alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads hauran de permetre’n la gestió comercial amb l’objectiu de convertir-les en clients. La solució inclourà la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l’assignació de Leads segons diferents criteris.

Gestió d’oportunitats: la solució haurà de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l’enviament al client potencial o Lead d’ofertes i pressuposts. A més, la solució contemplarà l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).

Accions o tasques comercials: la solució ha d’oferir la possibilitat de crear accions i tasques comercials, tant manualment com automàticament.

Reporting, planificació i seguiment comercial: la solució ha d’oferir solucions de seguiment mitjançant indicadors (KPI), pipeline i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari de la solució. Haurà de ser capaç de generar informes per al seguiment i monitorització de l’activitat comercial, contemplant ràtios d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/ o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.

Alertes: la solució ha de permetre visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).

Gestió documental: la solució ha d’incloure un programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’inserir i/o vincular documents tant relatius a l’activitat comercial com els proporcionats pels clients mateixos.

Disseny Responsive: la interfície de la solució ha de ser responsive, és a dir, s’ha d’adaptar per ser funcional a tot tipus de dispositius.

Integració amb diverses plataformes: disponibilitat d’API o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.

Segment 1 desde 4.400€
Segment 2 y 3 desde 3.500€