Política de privacitat

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ informem que mitjançant la complimentació del present formulari, les dades que ens faciliti seran incorporades i seran tractades a les bases de dades, titularitat de OUTLETEANDO ON-LINE S.L amb CIF: B66727926 i domicili fiscal a C/ Ferran, 35 de Vilafranca del Penedès, per poder oferir els serveis sol·licitats, així com per informar sobre possibles ofertes i promocions. Té dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei, que podrà exercitar mitjançant escrit dirigit al responsable dels mateixos a la direcció de correu: info@dmsolucionsweb.com